gb-flag de-flag

 
 

Anvers, De Burburestraat

18 emplacements mécaniques sur Multiparker

 • 7x MultiVario 2082-195 EB

Anvers, Lange Nieuwstraat

22 emplacements mécaniques sur Multiparker

 • 3x G82-165 DB
 • 5x G82-165 EB

Anvers, Museumstraat

16 emplacements mécaniques sur Multiparker

 • 3x G62-215 DB
 • 2x G62-215 EB

Anvers, Orteliuskaai

28 emplacements mécaniques sur Multiparker

 • 3x G32-150 DB
 • 1x G32-150 EB
 • 2x G82-165 DB
 • 1x G62-215 DB
 • 1x G61-200 EB

Arlon, Rés. Elle et Jean

10 emplacements mécaniques sur Multiparker

 • 2x 2042-155 DB
 • 1x 2042-155 EB

Bruxelles, Rue Archimède

8 emplacements mécaniques sur Multiparker

 • 2x G62-215 DB

Bruxelles, Rue de la Bascule

3 emplacements mécaniques sur Multiparker

 • 1x G63-370 EB

Bruxelles, Rue Philippe Baucq

18 emplacements mécaniques sur Automate de stationnement

 • 1x P110-200 9 grilles + 1x PQ

Bruxelles, Boulevard Charlemagne

11 emplacements mécaniques sur Automate de stationnement

 • 1x P310-175 4 grilles

Bruxelles, Avenue Paul Deschanel

8 emplacements mécaniques sur Combinaison d’Automate de stationnement

 • 1x P310-200/P200-405 2 grilles

Bruxelles, Avenue du Diamant

4 emplacements mécaniques sur Multiparker

 • 1x 2062-170 DB

Bruxelles, Rue Ernest Havaux

4 emplacements mécaniques sur Multiparker

 • 1x 2062-170 DB

Bruxelles, Rue de le Flûte Enchantée

4 emplacements mécaniques sur Multiparker

 • 1x G32-150 DB

Bruxelles, Avenue Houba de Strooper

6 emplacements mécaniques sur Multiparker

 • 3x G82-165 EB

Bruxelles, Boulevard Lambermont

4 emplacements mécaniques sur Multiparker

 • 1x G82-165 DB

Bruxelles, Square Marie Louise

22 emplacements mécaniques sur Multiparker (retrofit)

 • 3x 2002-120 DB
 • 1x 2002-120 EB
 • 2x G2-125 DB

Bruxelles, Avenue de Messidor

10 emplacements mécaniques sur Multiparker

 • 2x G82-165 DB
 • 1x G82-165 EB

Bruxelles, Rue Royale

18 emplacements mécaniques sur Multiparker

 • 4x G32-150 DB
 • 1x G32-150 EB

Bruxelles, Boulevard Winston Churchill

12 emplacements mécaniques sur Multiparker

 • 6x G2-125 EB

Courtrai, Begijnhofstraat

8 emplacements mécaniques sur Combinaison d’Automate de stationnement

 • 1x P310-200/P200-405 2 grilles

Courtrai, Rooseveltplein

12 emplacements mécaniques sur Multiparker

 • 3x G32-150 DB

Gand, Korenlei

16 emplacements mécaniques sur Multiparker

 • 3x G62-170 DB
 • 2x G62-170 EB

Gand, Lievakaai

6 emplacements mécaniques sur Multiparker

 • 1x G62-170 DB
 • 1x G62-170 EB

Huy, Rue d’Amérique

15 emplacements mécaniques sur Automate de stationnement

 • 1x P210-540 8 grilles

Knokke, Mussenpad

9 emplacements mécaniques sur Multiparker et Automate de stationnement

 • 2x G62-215 EB
 • 1x P310-200 2 grilles

Liège, Rue des Prémontrés

5 emplacements mécaniques sur Automate de stationnement

 • 1x P310-200 2 grilles

Liège, Rue Raikem

11 emplacements mécaniques sur Automate de stationnement

 • 1x P310-200 4 grilles

Liège, Avenue de l’Observatoire

8 emplacements mécaniques sur Automate de stationnement

 • 1x TrendVario 4300-230 3 grilles

Turnhout, Stationstraat

10 emplacements mécaniques sur Multiparker

 • 2x G32-150 DB
 • 1x G32-150 EB

Referenties

Gerealiseerde oplossingen met
KLAUS multiparking parkeersystemen
in België en wereldwijd

Grande Place

Referenties

 
 

Referenties

Antwerpen, De Burburestraat

18 mechanische parkeerplaatsen op Multiparker

 • 7x MultiVario 2082-195 EB

Antwerpen, Lange Nieuwstraat

22 mechanische parkeerplaatsen op Multiparker

 • 3x G82-165 DB
 • 5x G82-165 EB

Antwerpen, Museumstraat

16 mechanische parkeerplaatsen op Multiparker

 • 3x G62-215 DB
 • 2x G62-215 EB

Antwerpen, Orteliuskaai

28 mechanische parkeerplaatsen op Multiparker

 • 3x G32-150 DB
 • 1x G32-150 EB
 • 2x G82-165 DB
 • 1x G62-215 DB
 • 1x G61-200 EB

Arlon, Rés. Elle et Jean

10 mechanische parkeerplaatsen op Multiparker

 • 2x 2042-155 DB
 • 1x 2042-155 EB

Brussel, Archimèdestraat

8 mechanische parkeerplaatsen op Multiparker

 • 2x G62-215 DB

Brussel, Basculestraat

3 mechanische parkeerplaatsen op Multiparker

 • 1x G63-370 EB

Brussel, Philippe Baucqstraat

18 mechanische parkeerplaatsen op Parkeerautomaat

 • 1x P110-200 9 grilles + 1x PQ

Brussel, Karel de Grotelaan

11 mechanische parkeerplaatsen op Parkeerautomaat

 • 1x P310-175 4 grilles

Brussel, Paul Deschanel Laan

8 mechanische parkeerplaatsen op Parkeerautomaatcombinatie

 • 1x P310-200/P200-405 2 grilles

Brussel, Diamantlaan

4 mechanische parkeerplaatsen op Multiparker

 • 1x 2062-170 DB

Brussel, Ernest Havauxstraat

4 mechanische parkeerplaatsen op Multiparker

 • 1x 2062-170 DB

Brussel, Toverfluitstraat

4 mechanische parkeerplaatsen op Multiparker

 • 1x G32-150 DB

Brussel, Houba de Strooperlaan

6 mechanische parkeerplaatsen op Multiparker

 • 3x G82-165 EB

Brussel, Lambermontlaan

4 mechanische parkeerplaatsen op Multiparker

 • 1x G82-165 DB

Brussel, Maria-Louizasquare

22 mechanische parkeerplaatsen op Multiparker (retrofit)

 • 3x 2002-120 DB
 • 1x 2002-120 EB
 • 2x G2-125 DB

Brussel, Messidorlaan

10 mechanische parkeerplaatsen op Multiparker

 • 2x G82-165 DB
 • 1x G82-165 EB

Brussel, Koningsstraat

18 mechanische parkeerplaatsen op Multiparker

 • 4x G32-150 DB
 • 1x G32-150 EB

Brussel, Winston Churchillaan

12 mechanische parkeerplaatsen op Multiparker

 • 6x G2-125 EB

Kortrijk, Begijnhofstraat

8 mechanische parkeerplaatsen op Parkeerautomaatcombinatie

 • 1x P310-200/P200-405 2 rasters

Kortrijk, Rooseveltplein

12 mechanische parkeerplaatsen op Multiparker

 • 3x G32-150 DB

Gent, Korenlei

16 mechanische parkeerplaatsen op Multiparker

 • 3x G62-170 DB
 • 2x G62-170 EB

Gent, Lievakaai

6 mechanische parkeerplaatsen op Multiparker

 • 1x G62-170 DB
 • 1x G62-170 EB

Hoei, Rue d’Amérique

15 mechanische parkeerplaatsen op Parkeerautomaat

 • 1x P210-540 8 rasters

Knokke, Mussenpad

9 mechanische parkeerplaatsen op Multiparker en Parkeerautomaat

 • 2x G62-215 EB
 • 1x P310-200 2 rasters

Luik, Rue des Prémontrés

5 mechanische parkeerplaatsen op Parkeerautomaat

 • 1x P310-200 2 rasters

Luik, Rue Raikem

11 mechanische parkeerplaatsen op Parkeerautomaat

 • 1x P310-200 4 rasters

Luik, Avenue de l’Observatoire

8 mechanische parkeerplaatsen op Parkeerautomaat

 • 1x TrendVario 4300-230 3 rasters

Turnhout, Stationstraat

10 mechanische parkeerplaatsen op Multiparker

 • 2x G32-150 DB
 • 1x G32-150 EB